17 tuổi không được lập di chúc miệng? Di chúc miệng chỉ có một người làm chứng có giá trị không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/05/2022

17 tuổi không được lập di chúc miệng? Di chúc miệng chỉ có một người làm chứng có giá trị không? Di chúc của người đang đi trên máy bay không công chứng, chứng thực liệu có giá trị?

  • 17 tuổi không được lập di chúc miệng

   Xin hỏi một người 17 tuổi thì có thể lập di chúc miệng hay không? Vấn đề này pháp luật quy định thế nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015' onclick="vbclick('48517', '364144');" target='_blank'>Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

   Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   Theo quy định này thì di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản. Cho nên người 17 tuổi không thể lập di chúc miệng.

   Di chúc miệng chỉ có một người làm chứng có giá trị không?

   Mình có biết thì trong trường hợp nguy cấp thì có thể lập di chúc miệng. Vậy thì việc lập di chúc này cần phải đáp ứng điều kiện gì thì mới có giá trị? Một người làm chứng liệu có được không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015' onclick="vbclick('48517', '364144');" target='_blank'>Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

   Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   Như vậy di chúc miệng phải có ít nhất 02 người làm chứng.

   Di chúc miệng được xem là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

   - Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng;

   - Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ;

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   Di chúc của người đang đi trên máy bay không công chứng, chứng thực liệu có giá trị?

   Xin hỏi: Di chúc của người đang đi trên máy bay không công chứng, chứng thực liệu được lập bằng văn bản thì có giá trị như di chúc công chứng, chứng thực không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 638 Bộ luật dân sự 2015 quy định di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực:

   Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó.

   Như vậy, di chúc đó vẫn có giá trị như công chứng, chứng thực nếu có xác nhận của người chỉ huy phương tiện là máy bay đó.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn