Xác định chi phí máy thi công điều chỉnh ở phần dự toán điều chỉnh do yếu tố biến động giá

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/04/2020

Đối với chi phí nhân công điều chỉnh (NCĐC) ở phần dựa toán điều chỉnh do yếu tố biến động giá được xác định bằng công thức nào? Văn bản pháp luật mới nhất quy định về vấn đề này. Xin cảm ơn.

  • Theo Mục 2.1.3 Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định xác định chi phí máy thi công điều chỉnh (MTCĐC) ở phần dự toán điều chỉnh do yếu tố biến động giá như sau:

   Chi phí máy thi công điều chỉnh (MTCĐC) được xác định theo công thức sau:

   Trong đó

   + Qj: là khối lượng công việc thứ j;

   + ĐGMTCĐC: là đơn giá máy thi công điều chỉnh với công việc thứ j.

   Đơn giá vật liệu điều chỉnh thứ j được xác định theo công thức sau:

   - Mi: lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=1÷n) tính cho một đơn vị khối lượng công việc trong định mức kinh tế - kỹ thuật;

   - GiMTCĐC: giá trị chênh lệch giá của một đơn vị máy thi công thứ i tại thời điểm điều chỉnh so với giá máy thi công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng;

   Chi phí máy thi công tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo quy định hiện hành.

   Chi phí xây lắp bổ sung được tổng hợp như Bảng sau:

   BẢNG 6.1: DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP ĐIỀU CHỈNH

   STT

   KHOẢN MỤC CHI PHÍ

   CÁCH TÍNH

   KÝ HIỆU

   1

   CHI PHÍ TRỰC TIẾP

   1

   Chi phí vật liệu điều chỉnh

   VLĐC

   2

   Chi phí nhân công điều chỉnh

   NCĐC

   3

   Chi phí máy thi công điều chỉnh

   MTCĐC

   Chi phí trực tiếp

   VLĐC+NCĐC+MTCĐC

   T

   II

   CHI PHÍ CHUNG

   NCĐC x tỷ lệ

   C

   III

   THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

   (T+C) x tỷ lệ

   TL

   Chi phí xây lắp trước thuế

   (T+C+TL)

   GXLĐCTT

   IV

   THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

   GXLĐCTT x TGTGT-XL

   GTGT

   Chi phí xây lắp sau thuế

   GXLĐCTT + GTGT

   GPDCXL

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn