Về kỷ luật Đảng với đảng viên dự bị

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016

Bạn đọc từ địa chỉ Ngõ Quỳnh, Hà Nội hỏi: Một đảng viên dự bị trước khi chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ mới đã bị kỷ luật đảng với hình thức khiển trách. Từ khi về chi bộ mới, đồng chí đó đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.Vậy có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để chi bộ xét, đề nghị chuyển thành đảng viên chính thức không?

  • Trả lời:
   Điều 5, Điều lệ Đảng, khoá XI đã nếu rõ: Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, nếu vi phạm khuyết điểm thì chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện. Nếu phấn đấu tốt, đủ tư cách đảng viên thì khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ sẽ xét công nhận đảng viên chính thức..

   Chiếu theo quy định trên, trường hợp đảng viên trong thời kỳ dự bị đã vi phạm khuyết điểm, bị khiển trách. Nhưng sau đó được chi bộ giúp đỡ, giáo dục, đã phấn đấu sửa chữa khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. Do đó có đủ điều kiện để chi bộ xét đề nghị chuyển thành đảng viên chính thức.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn