Tết Âm lịch 2023, người bán được giảm giá tối đa bao nhiêu phần trăm khi bán hàng hóa, dịch vụ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/12/2022

Khuyến mại là gì? Tết Âm lịch 2023, người bán được giảm giá tối đa bao nhiêu phần trăm khi bán hàng hóa, dịch vụ? Giảm giá quá quy định cho phép vào dịp Tết Âm lịch 2023 sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tôi là chủ một cửa hàng bán hàng tạp hóa, gần dịp Tết Âm lịch 2023 tôi muốn giảm giá bán hàng hóa để xả bớt hàng tốn kho. Không biết tôi được giảm giá bao nhiêu phần trăm. Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Khuyến mại là gì?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005 quy định về khuyến mai như sau:

   Khuyến mại

   1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

   Theo đó, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

   Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điều 93 Luật Thương mại 2005 quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại như sau:

   Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

   1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

   2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

   Theo đó, có 2 trường hợp hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là:

   - Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

   - Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

   Hình từ Internet

   Tết Âm lịch 2023, người bán được giảm giá tối đa bao nhiêu phần trăm khi bán hàng hóa, dịch vụ?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại như sau:

   Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

   1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

   2. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   Theo đó, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong điều kiện bình thường không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

   Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

   Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại như sau:

   Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

   ...

   4. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   5. Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại Khoản 4 Điều này gồm:

   a) Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

   b) Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

   - Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

   - Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

   Như vậy, dựa vào các quy định trên có thể thấy, vào dịp Tết Âm lịch 2023 người bán có thể thực hiện khuyến mại tập trung và có thể khuyến mại 100% hàng hóa, dịch vụ.

   Thời điểm khuyến mại có thể là 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch.

   Giảm giá quá quy định cho phép vào dịp Tết Âm lịch 2023 sẽ bị xử phạt như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 33 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt về hành vi vi phạm về khuyến mại như sau:

   Hành vi vi phạm về khuyến mại

   ...

   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   ...

   e) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;

   g) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;

   Theo đó, thực hiện khuyến mại dịp Tết Âm lịch 2023 vượt quá mức cho phép sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

   Mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức là 02 lần đối với cá nhân.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn