Phương pháp xác định dịch vụ trợ giúp khách hàng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/09/2019

Theo quy định mới nhất thì phương pháp xác định dịch vụ trợ giúp khách hàng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông được Bộ Thông tin và truyền thông quy định như thế nào? Mong phản hồi!

  • Căn cứ Mục 2.2.7.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT (có hiệu lực từ 01/03/2020) quy định phương pháp xác định dịch vụ trợ giúp khách hàng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông, cụ thể bằng 2 phương pháp như sau:

   - Mô phỏng hoặc gọi nhân công: thực hiện mô phỏng hoặc gọi nhân công tới dịch vụ trợ giúp khách hàng, số cuộc gọi thử tối thiểu là 250 cuộc gọi vào các giờ khác nhau trong ngày.

   - Giám sát bằng thiết bị hoặc tính năng sẵn có của mạng: số lượng cuộc gọi lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ cuộc gọi trong 7 d liên tiếp.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn