Nội dung cụ thể của buổi sinh hoạt chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gồm những vấn đề gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/05/2017

Chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sinh hoạt những vấn đề gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là đảng viên trước đây sinh hoạt tại chi bộ sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM. Hiện nay, em đã tốt nghiệp ra trường đi làm nên em chuyển về sinh hoạt tại chi bộ cơ quan nơi làm việc. Em muốn biết, ngoài những nội dung được quy định chung cho các buổi sinh hoạt chi bộ, ở chi bộ cơ quan còn thảo luận những nội dung gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Em xin cảm ơn! Hiền Mai (maibui****)

  • Các vấn đề cụ thể của một buổi sinh hoạt chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được quy định tại Khoản 2, Mục II Hướng dẫn 09/HD-BCTTW về nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm:

   - Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao;

   - Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học...);

   - Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa bệnh...);

   - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

   - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên...

   Trên đây là quy định về những nội dung cụ thể của một buổi sinh hoạt chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn