Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý hạng III

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/11/2019

Bạn Phương Hùng, có mail là phuonghungnguyen***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý hạng III bao gồm những nhiệm vụ nào? 

  • Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý hạng III quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV, cụ thể như sau:

   - Thực hiện trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc được phân công;

   - Tham gia đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo phân công;

   - Tham gia nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản trợ giúp pháp lý ở địa phương; tham gia biên soạn chương trình, tài liệu và tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo phân công;

   - Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác trợ giúp pháp lý;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn