Không chi trả phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chức Kiểm ngư viên có đúng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 31/01/2020

Tôi làm công chức ngạch kiểm ngư viên lúc trước tôi có đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm 20% nhưng mới đây trả lương tôi không được hưởng chế độ này nữa. Khi tôi hỏi kế toán cơ quan cho biết rằng ngưng chi trả chế độ này? Vậy cho hỏi ý kiến của kế toán có đúng pháp luật không?

  • Theo Điều 1 Nghị định 12/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('69C8E', '316028');" target='_blank'>Điều 1 Nghị định 12/2020/NĐ-CP quy định: Ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 63 Nghị định 26/2019/NĐ-CP' onclick="vbclick('56FBC', '316028');" target='_blank'>Điều 63 Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   Mặt khác, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch Kiểm ngư viên được quy định tại Khoản 2 Điều 63 26/2019/NĐ-CP.

   Như vậy, chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch Kiểm ngư viên sẽ được ngưng hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản sửa đổi. Vậy nên, hiện tại bạn sẽ không được chi trả phụ cấp này nữa.

   Cho nên, kế toán cơ quan bạn đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn