Đề nghị thay đổi thông tin về địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi ở đâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Đề nghị thay đổi thông tin về địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi ở đâu? Hồ sơ đề nghị công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi gồm những gì? Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi là gì?

Chào anh/chị. Tôi hiện đang điều hành một doanh nghiệp chuyên về sản xuất thức ăn cho vật nuôi. Hiện chúng tôi có dự định dời địa chỉ nhà máy sản xuất đến tỉnh khác thì tôi cần đăng lại thông tin ở đâu ạ? Hiện chúng tôi đang có một số sản phẩm thức ăn bổ sung đã được nghiên cứu và thử nghiệm thành công và giờ muốn công bố thông tin của sản phẩm để bắt đầu kinh doanh sản phẩm này thì hồ sơ đề nghị công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung gồm những gì ạ?

Mong anh/chị tư vấn!

  • 1. Đề nghị thay đổi thông tin về địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi ở đâu?

   Theo Điều 35 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về việc thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung như sau:

   1. Trường hợp thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân đăng ký, quy cách bao gói sản phẩm thì tổ chức, cá nhân tự thực hiện thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   2. Trường hợp thay đổi thông tin của sản phẩm thức ăn bổ sung về tên nhà sản xuất, địa chỉ cơ sở sản xuất, tên sản phẩm, ký hiệu tiêu chuẩn công bố áp dụng, dạng, màu sắc sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải đề nghị thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ, trình tự, thủ tục sau đây:

   a) Hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin bao gồm đơn đề nghị thay đổi thông tin, bản tiêu chuẩn công bố áp dụng, bản tiếp nhận công bố hợp quy (nếu có), mẫu của nhãn sản phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

   Đối với thức ăn bổ sung nhập khẩu phải bổ sung bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận nội dung thay đổi của nhà sản xuất; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp đổi tên cơ sở sản xuất, tên thương mại thức ăn chăn nuôi nhập khẩu;

   b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận và công bố thông tin thay đổi của sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

   3. Các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không áp dụng đối với nguyên liệu đơn.

   Theo đó, khi bạn thay đổi thông tin về địa chỉ cơ sở sản xuất bạn có thể đề nghị thay đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hồ sơ, trình tự, thủ tục nêu trên.

   Trong 15 ngày từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xác nhận và công bố thông tin thay đổi của sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử.

   2. Hồ sơ đề nghị công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi gồm những gì?

   Theo Khoản 1, 2 Điều 34 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về việc công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung như sau:

   1. Sản phẩm thức ăn bổ sung phải được thẩm định để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy định này không áp dụng đối với nguyên liệu đơn.

   2. Hồ sơ đề nghị công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước bao gồm:

   a) Đơn đề nghị công bố thông tin sản phẩm;

   b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;

   c) Hợp đồng thuê, gia công thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê, gia công tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;

   d) Tiêu chuẩn công bố áp dụng, văn bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy của sản phẩm;

   đ) Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn của sản phẩm trong tiêu chuẩn công bố áp dụng và trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được cấp bởi phòng thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định hoặc thừa nhận;

   e) Mẫu của nhãn sản phẩm.

   Theo đó, để công bố sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi của doanh nghiệp bạn, bạn phải gửi một bộ hồ sơ đề nghị công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ xung bao gồm đơn đề nghị công bố thông tin sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; …..Theo quy định về hồ sơ đề nghị công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước nêu trên.

   Quy định nói trên không áp dụng đối với nguyên liệu đơn.

   3. Thức ăn bổ sung trong chăn nuôi là gì?

   Theo Khoản 28 Điều 2 Luật Chăn nuôi 2018 giải thích về thức ăn bổ sung như sau:

   Thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hoặc hỗn hợp của các nguyên liệu thức ăn cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi; duy trì hoặc cải thiện đặc tính của thức ăn chăn nuôi; cải thiện sức khỏe vật nuôi, đặc tính của sản phẩm chăn nuôi.

   Theo đó, thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hoặc hỗn hợp các nguyên liệu thức ăn cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho vật nuôi; duy trì hoặc cải thiện đặc tính của thức ăn chăn nuôi; cải thiện sức khỏe vật nuôi, đặc tính của sản phẩm chăn nuôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn