Xây dựng phương án sử dụng lao động có cần phải trao đổi với ai không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/07/2022

Xây dựng phương án sử dụng lao động có cần phải trao đổi với ai không? Nội dung phương án sử dụng lao động là gì? Tôi ở Sài Gòn, chủ doanh nghiệp với 23 nhân viên mới thành lập và muốn làm phương án sử dụng lao động thì có cần trao đổi với bên đại diện hay bên nào không? 

  • Xây dựng phương án sử dụng lao có cần phải trao đổi với ai không?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Bộ luật lao động 2019' onclick="vbclick('51766', '367409');" target='_blank'>Điều 44 Bộ luật lao động 2019 quy định về phương án sử dụng lao động như sau:

   Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

   Do đó, trường hợp của bạn khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, ở đây có thể là công đoàn.

   Nội dung phương án sử dụng lao động là gì?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 44 văn bản trên quy định:

   Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

   - Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

   - Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

   - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

   - Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn