Trong công tác an toàn vệ sinh lao động, số lượng cán bộ an toàn phải được bố trí khi thi công xây dựng theo quy định hiện nay là bao nhiêu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/12/2022

Trong công tác an toàn vệ sinh lao động, số lượng cán bộ an toàn phải được bố trí khi thi công xây dựng là bao nhiêu? Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận an toàn vệ sinh lao động là gì? Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động thi công công trình xây dựng thì việc bố trí bộ phận an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng các yêu cầu gì?

Tôi đang làm cho một dự án về thi công xây dựng, tôi muốn hỏi về số lượng cán bộ an toàn vệ sinh lao động phải bố trí khi thi công công trình xây dựng, thì hiện nay yêu cầu bao nhiêu người vậy? Văn bản pháp luật nào có quy định cụ thể?

Mong giải đáp thắc mắc giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Trong công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ an toàn phải được bố trí khi thi công xây dựng là bao nhiêu?

   Trước đây số lượng người làm công tác an toàn vệ sinh lao động khi thi công trên công trường xây dựng, cụ thể tại khoản 6 Điều 34 Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

   6. Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:

   a) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp đến dưới 50 (năm mươi) người thì cán bộ kỹ thuật thi công có thể kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

   b) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 50 (năm mươi) người trở lên thì phải bố trí ít nhất 1 (một) cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

   c) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 1.000 (một nghìn) người trở lên thì phải thành lập phòng hoặc ban an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí tối thiểu 2 (hai) cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

   d) Người làm công tác chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 51 Nghị định này.

   Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 42/2017/NĐ-CP.

   Và kể từ Nghị định 42/2017/NĐ-CP trở đi cho đến nay là Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Nghị định 06/2021/NĐ-CP (hiện đang có hiệu lực) thì không quy định cụ thể về số lượng người làm công tác an toàn vệ sinh lao động thi công trên công trường xây dựng nữa mà chỉ đề cập là tuân thủ theo quy định về an toàn lao động có liên quan.

   Ví dụ tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP có nêu trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng:

   Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

   ...

   5. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

   Hình từ Internet

   Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận an toàn vệ sinh lao động là gì?

   Tại khoản 2, khoản 3 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của :

   Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

   ...

   2. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;

   b) Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

   c) Quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

   d) Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

   đ) Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

   e) Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

   g) Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;

   h) Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên;

   i) Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

   3. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có quyền sau đây:

   a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;

   b) Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng;

   c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

   Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động thi công công trình xây dựng thì việc bố trí bộ phận an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng các yêu cầu gì?

   Liên quan đến việc bố trí bộ phận an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình xây dựng, có nêu tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP như sau:

   - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

   + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;

   + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

   + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách;

   + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn