Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/11/2019

Công tác trong ngành xây dựng. Đang có ý định làm việc trong cơ quan nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II được quy định ra sao?

  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư hạng II bao gồm những nhiệm vụ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV, cụ thể như sau:

   a) Nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; nắm vững định hướng, nhiệm vụ phát triển kiến trúc, quy hoạch của ngành;

   b) Am hiểu các thông tin kinh tế - kỹ thuật trong nước, am hiểu tình hình sản xuất, trình độ công nghệ nói chung và tình hình sản xuất, trình độ công nghệ của ngành; cập nhật kịp thời các thành tựu và xu hướng phát triển trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng, những tiến bộ về kiến trúc, quy hoạch quan trọng trong và ngoài nước;

   c) Có kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động kiến trúc, quy hoạch xây dựng và những kiến thức cơ bản của một chuyên ngành kỹ thuật liên quan;

   d) Có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất giải pháp hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực

   đ) Đã chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành hoặc là người tham gia chính của ít nhất một trong những đồ án dưới đây:

   - 01 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh;

   - 02 (hai) đồ án quy hoạch vùng liên huyện;

   - 03 (ba) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện;

   - 03 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

   Hoặc đã chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế kiến trúc hoặc là người tham gia chính của ít nhất 01 (một) công trình cấp II hoặc 05 (năm) công trình cấp III.

   Hoặc đã chủ trì (hoặc là người tham gia chính) ít nhất 01 đề tài khoa học và công nghệ hoặc 01 dự án sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc 02 dự án sự nghiệp cấp cơ sở) trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 5 Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn