Thuê lại lao động khác thay thế lao động nghỉ thai sản có được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/09/2022

Thuê lại lao động khác thay thế lao động nghỉ thai sản có được không? Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động được quy định như thế nào? Các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động?

Chào anh/chị, công ty tôi có chị kế toán nghỉ thai sản cho nên công ty có dự định thuê lại kế toán của một đơn vị khác. Như vậy có được không? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • Thuê lại lao động khác thay thế lao động nghỉ thai sản có được không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Thuê lại lao động khác thay thế lao động nghỉ thai sản có được không?

   Căn cứ Điều 53 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

   1. Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

   2. Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

   a) Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

   b) Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

   c) Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

   3. Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

   a) Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

   b) Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

   c) Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

   4. Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

   Như vậy, theo quy định như trên, công ty của bạn được quyền thuê lại lao động để thay thế người lao động đang nghỉ thai sản.

   2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động được quy định như thế nào?

   Theo Điều 57 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động như sau:

   1. Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình.

   2. Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình.

   3. Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật này.

   4. Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt.

   5. Trả lại người lao động thuê lại không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

   6. Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

   Theo đó, công ty bạn thuê lại lao động động sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định như trên.

   3. Các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động?

   Căn cứ Điều 55 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

   1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

   b) Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động thuê lại;

   c) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

   d) Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   đ) Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

   3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã ký với người lao động.

   Như vậy, hợp đồng cho thuê lại lao động sẽ có các nội dung chủ yếu theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn