Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết là bao lâu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/11/2022

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết là bao lâu? Giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết có được gia hạn mấy lần? Xin gia hạn trước bao nhiêu ngày hết hạn giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết?

Bên mình sắp ký kết với người nước ngoài, hai bên có hợp đồng lao động dự kiến. Giờ mình đang làm về việc xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài này. Cho mình hỏi là thời hạn của Giấy phép lao động cấp cho người này có thời hạn bao lâu và được gia hạn mấy lần, thời gian cần xin gia hạn trước ngày Giấy phép lao động hết hạn là bao lâu? Xin cảm ơn!

  • 1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết là bao lâu?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

   2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

   Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn của giấy phép lao động như sau:

   Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

   1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

   2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

   3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

   4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

   5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

   6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

   7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

   8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

   9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

   Theo đó, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết là 02 năm. Do đó, thời hạn hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được quá thời hạn của giấy phép lao động dựa trên thời hạn của hợp đồng dự kiến, tức không quá 02 năm.

   2. Giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết có được gia hạn mấy lần?

   Tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn như sau:

   Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

   Như vậy, giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết được gia hạn 01 lần và thời hạn tối đa cho gia hạn giấy phép lao động này là 02 năm.

   3. Xin gia hạn trước bao nhiêu ngày hết hạn giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết?

   Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về trình tự gia hạn giấy phép lao động như sau:

   1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

   2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

   Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

   Theo quy định trên, người sử dụng lao động cần xin gia hạn trước 05 ngày hưng không quá 45 ngày trước ngày hết hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn