Người nước ngoài thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/11/2022

Người nước ngoài thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt? Có thể xem thông tin kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ở đâu? Được phúc khảo thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời gian bao lâu?

Xin chào ban biên tập, đồng nghiệp tôi là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam muốn dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhưng tiếng Việt không được tốt, vậy có bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt trong kỳ thi lấy chứng chỉ không? Xin được giải đáp.

  • Người nước ngoài thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Người nước ngoài thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt?

   Căn cứ Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định nội dung và hình thức thi như sau:

   1. Nội dung thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

   a) Môn pháp luật về thuế.

   Nội dung môn thi pháp luật về thuế bao gồm: Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước.

   b) Môn kế toán.

   Nội dung môn thi kế toán bao gồm: Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

   2. Hình thức thi: Bài thi được thực hiện trên giấy hoặc trên máy tính dưới hình thức thi viết hoặc thi trắc nghiệm; thời gian cho mỗi môn thi tùy thuộc vào hình thức thi, từ 60 phút đến 180 phút.

   3. Ngôn ngữ sử dụng trong các kỳ thi là tiếng Việt.

   Như vậy, ngôn ngữ sử dụng trong các kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là tiếng Việt. Do đó, đồng nghiệp bạn là người nước ngoài khi thi lấy chứng chỉ bắt buộc phải sử dụng tiếng Việt theo quy định.

   2. Có thể xem thông tin kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ở đâu?

   Theo Điều 8 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định tổ chức thi như sau:

   1. Tổng cục Thuế tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi. Tổng cục Thuế ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi.

   2. Hội đồng thi do Tổng cục Thuế thành lập. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

   3. Hội đồng thi có nhiệm vụ:

   a) Thông báo chính thức trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và ít nhất trên 01 phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi trước ngày thi ít nhất 45 ngày;

   b) Đăng tải danh sách người dự thi (họ và tên, ngày sinh, số báo danh, môn thi tham dự, địa điểm thi) và các thông tin khác có liên quan trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày;

   c) Tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kết quả thi và báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt kết quả thi, kết quả phúc khảo;

   d) Công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và gửi kết quả điểm thi, điểm phúc khảo cho người dự thi qua thư điện tử theo địa chỉ mà người dự thi đã đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi hoặc ngày hết hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo;

   đ) Chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn cho người dự thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian diễn ra kỳ thi.

   Theo đó, người muốn dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có thể xem thông tin về kỳ thi ở trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, chương trình,...) theo quy định trên.

   3. Được phúc khảo thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời gian bao lâu?

   Tại Điều 10 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định kết quả thi như sau:

   1. Môn thi đạt yêu cầu: Là môn thi đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

   2. Phúc khảo kết quả thi: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng thi.

   3. Kết quả thi, kết quả phúc khảo được công bố theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

   4. Bảo lưu kết quả thi: các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 36 tháng tính từ tháng công bố kết quả thi, kết quả phúc khảo.

   Như vậy, người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có thể phúc khảo kết quả bài thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn