Người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài chỉ cần tuân thủ pháp luật của nước tiếp nhận mà không cần tuân thủ pháp luật Việt Nam có đúng không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/12/2022

Người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài chỉ cần tuân thủ pháp luật của nước tiếp nhận mà không cần tuân thủ pháp luật Việt Nam có đúng không? Người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài không cần nộp thuế theo quy định của nước tiếp nhận đúng không? Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì? 

Tôi là Nhật, sắp tới tôi có dự định đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Không biết khi đi làm việc tại Nhật Bản thì tôi có cần tuân thủ pháp luật Việt Nam hay không? Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài chỉ cần tuân thủ pháp luật của nước tiếp nhận mà không cần tuân thủ pháp luật Việt Nam có đúng không?

   Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

   Quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

   ...

   2. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

   b) Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động; đoàn kết với người lao động tại nước tiếp nhận lao động;

   c) Hoàn thành khóa học giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

   d) Nộp tiền dịch vụ, thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật này;

   đ) Làm việc đúng nơi quy định; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;

   e) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

   g) Về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề; thông báo với cơ quan đăng ký cư trú nơi trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc nơi ở mới sau khi về nước theo quy định của Luật Cư trú trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh;

   h) Nộp thuế, tham gia bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

   i) Đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

   Theo đó, bạn là người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vấn phải có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động.

   Hình từ Internet

   Người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài không cần nộp thuế theo quy định của nước tiếp nhận đúng không?

   Căn cứ theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

   Quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

   ...

   2. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các nghĩa vụ sau đây:

   ...

   h) Nộp thuế, tham gia bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

   Theo đó, người lao động Việt Nam khi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng cần phải đảm bảo việc nộp thuế, tham gia bảo hiểm xã hội, hình thức bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động.

   Quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì?

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

   Quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

   1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau đây:

   a) Được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách, pháp luật và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có liên quan đến người lao động; quyền, nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   b) Được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện quyền, nghĩa vụ và hưởng lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề;

   c) Hưởng tiền lương, tiền công, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động và quyền lợi, chế độ khác theo hợp đồng lao động; chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

   d) Được bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế;

   đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài;

   e) Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật;

   g) Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần;

   h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   i) Được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khi về nước và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội tự nguyện.

   Như vậy, khi đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động Việt Nam có các quyền như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn