Người lao động thử việc có được thưởng tết hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 31/10/2022

Người lao động thử việc có được thưởng tết hay không? Người lao động nhận tiền thưởng tết có đóng thuế thu nhập cá nhân không? Người lao động có được tạm ứng tiền lương để ăn tết hay không?

Chào anh chị, cho em hỏi em vừa được nhận thử việc tại một công ty, em sẽ bắt đầu thử việc vào đầu tháng 12 này và qua tết em sẽ thử việc xong. Anh chị cho em hỏi nếu em đang thử việc thì công ty có thưởng tết cho em hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã nhiệt tình hỗ trợ.

  • Người lao động thử việc có được thưởng tết hay không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Người lao động thử việc có được thưởng tết hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về người lao động như sau:

   1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

   Tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc thưởng như sau:

   1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, thử việc vấn được xem là người lao động, việc thưởng tết cho thử việc sẽ căn cứ theo quy chế thưởng của công ty. Chính vì vậy, việc thưởng tết đối với bạn sẽ do công ty bạn quyết định.

   2. Người lao động nhận tiền thưởng tết có đóng thuế thu nhập cá nhân không?

   Tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về các khoản thu nhập chịu thế như sau:

   e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

   e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

   e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

   e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

   e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

   e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

   e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

   e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

   e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

   Như vậy, theo quy định trên người lao động nhận tiền thưởng tết sẽ phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân.

   3. Người lao động có được tạm ứng tiền lương để ăn tết hay không?

   Tại Điều 101 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về vấn đề tạm ứng tiền lương như sau:

   1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

   2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

   Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

   3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

   Theo đó, người lao động có thể được tạm ứng tiền lương để ăn tết nếu thỏa thuận được với người sử dụng lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn