Người lao động có phải chịu chi phí mở tài khoản ngân hàng để được trả tiền lương?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/12/2022

Người lao động có phải chịu chi phí mở tài khoản ngân hàng để được trả tiền lương? Có bắt buộc phải trả lương cho người lao động vào ngày 05 hằng tháng? Việc trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày được quy định như thế nào?

Chào anh chị, cho em hỏi công ty em đang có yêu cầu mỗi công nhân phải tự làm thẻ ngân hàng (thẻ ATM) để công ty chi trả lương. Anh chị cho em hỏi nếu khi làm thẻ mà có phát sinh chi phí thì em có phải chịu chi phí này không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Người lao động có phải chịu chi phí mở tài khoản ngân hàng để được trả tiền lương?

   Tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2019' onclick="vbclick('51766', '385045');" target='_blank'>Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về hình thức trả lương như sau:

   1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

   2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

   Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

   3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Theo đó, người lao động sẽ không phải chịu chi phí mở tài khoản ngân hàng để được trả tiền lương. Người sử dụng lao động sẽ phải chịu chi phí này.

   Hình từ Internet

   Có bắt buộc phải trả lương cho người lao động vào ngày 05 hằng tháng?

   Tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019' onclick="vbclick('51766', '385045');" target='_blank'>Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

   1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

   2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, pháp luật không bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động vào ngày 05 hằng tháng. Thời gian trả lương sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

   Việc trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày được quy định như thế nào?

   Tại Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('70288', '385045');" target='_blank'>Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về việc trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày như sau:

   Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

   a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

   a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

   a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

   a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

   a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

   b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

   c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

   2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

   Như vậy, việc trả lương cho người lao động theo thời giian làm việc (theo tháng, theo tuần, theo ngày) sẽ được thực hiện như sau:

   Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

   Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

   Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn