Không được tổ chức hòa giải lao động thì có được tổ chức đình công?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/09/2022

Không được tổ chức hòa giải lao động thì có được tổ chức đình công? Ai có quyền tổ chức lấy ý kiến về đình công? Bao nhiêu người lao động đồng ý đình công thì được tổ chức đình công?

Chào anh/chị, giữa người lao động và công ty của tôi đang có mâu thuẫn về tiền lương, đại diện người lao động đã yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tuy nhiên đã quá 8 ngày chưa được hồi đáp, vậy thì chúng tôi có được tổ chức đình công hay không?

  • 1. Không được tổ chức hòa giải lao động thì có được tổ chức đình công?

   Căn cứ Điều 199 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về trường hợp người lao động có quyền đình công như sau:

   Tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp lao động tập thể về lợi ích có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này để đình công trong trường hợp sau đây:

   1. Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;

   2. Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

   Như vậy, theo quy định như trên, trong trường hợp tổ chức đại diện người lao động đã yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp nhưng hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải thì người lao động được tổ chức đình công.

   2. Ai có quyền tổ chức lấy ý kiến về đình công?

   Tại Điều 201 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

   1. Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

   2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

   a) Đồng ý hay không đồng ý đình công;

   b) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 202 của Bộ luật này.

   3. Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác.

   4. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công.

   Theo đó, tổ chức đại diện người lao động là cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến và tổ chức việc đình công.

   3. Bao nhiêu người lao động đồng ý đình công thì được tổ chức đình công?

   Tại Điều 202 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về quyết định đình công và thông báo thời điểm bắt đầu đình công như sau:

   1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với nội dung lấy ý kiến đình công theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.

   2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

   a) Kết quả lấy ý kiến đình công;

   b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

   c) Phạm vi tiến hành đình công;

   d) Yêu cầu của người lao động;

   đ) Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

   3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

   Như vậy, nếu có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với quyết định tiến hành đình công thì tổ chức đại diện người lao động được tiến hành đình công.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn