Khi nào công chức bị kỷ luật khiển trách?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/05/2019

Tôi muốn hỏi khi nào một công chức bị kỷ luật khiển trách? Mong Ban biên tập tư vấn cho tôi, xin cảm ơn.

 

  • Căn cứ Điều 9 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật công chức có quy định như sau hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

   - Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;

   - Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

   - Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   - Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;

   - Sử dụng tài sản công trái pháp luật;

   - Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

   - Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn