Hợp đồng lao động hết hiệu lực thì có được ký phụ lục để gia hạn hợp đồng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/12/2022

Hợp đồng lao động hết hiệu lực thì có được ký phụ lục để gia hạn hợp đồng? Hợp đồng lao động có bắt buộc phải có quốc hiệu, tiêu ngữ hay không? Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động?

Chào anh chị, cho em hỏi em đang làm việc tại một công ty được hơn 3 năm, sắp tới em sẽ được gia hạn hợp đồng. Công ty đang có ý định sẽ ký phụ lục đính kèm theo hợp đồng cũ để gia hạn hợp đồng. Cho em hỏi pháp luật có cho ký phụ lục để gia hạn hợp đồng lao động hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Hợp đồng lao động hết hiệu lực thì có được ký phụ lục để gia hạn hợp đồng?

   Tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về phụ lục hợp đồng lao động như sau:

   1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

   2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

   Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

   Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

   Căn cứ the quy định hiện hành, trong trường hợp hợp đồng lao động hết hiệu lực thì không được ký phụ lục để gia hạn hợp đồng. Cần phải lập hợp đồng mới khi hợp đồng hết thời hạn.

   (Hình Internet)

   Hợp đồng lao động có bắt buộc phải có quốc hiệu, tiêu ngữ hay không?

   Tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nội dung hợp đồng lao động như sau:

   1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

   b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

   c) Công việc và địa điểm làm việc;

   d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

   đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

   e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

   g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

   i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

   k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

   2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

   3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

   4. Chính phủ quy định nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

   5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

   Theo đó, pháp luật không bắt buộc hợp đồng lao động phải có quốc hiệu, tiêu ngữ. Tuy nhiên, tùy vào quy định cụ thể của từng công ty, từng doanh nghiệp mà trong hợp đồng vẫn có thể có quốc hiệu, tiêu ngữ.

   Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động?

   Tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 có quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

   1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

   2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

   3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

   4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

   5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   6. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

   7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

   8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

   9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.

   10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật này.

   11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.

   12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

   Trên đây là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn