Giấy phép lao động của người nước ngoài được gia hạn mấy lần?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 19/12/2022

Giấy phép lao động của người nước ngoài được gia hạn mấy lần? Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động của người nước ngoài là gì? Hồ sơ, trình tự đề nghị gia hạn giấy phép lao động được quy định như thế nào?

Chào ban biên tập, tôi là lao động người nước ngoài mới nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, tôi đã có giấy phép lao động tại Việt Nam, trong giấy phép ghi thời hạn là 2 năm. Tôi có ý định làm việc lâu dài tại Việt Nam. Vậy giấy phép lao động của tôi có được gia hạn nhiều lần sau khi hết hạn không? Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động của người nước ngoài là gì?

Nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Giấy phép lao động của người nước ngoài được gia hạn mấy lần?

   Tại Điều 155 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hạn của giấy phép lao động như sau:

   Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

   Theo đó, trường hợp bạn là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã có giấy phép lao động tại Việt Nam thì giấy phép của bạn chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm theo quy định của pháp luật.

   (Hình từ Internet)

   Điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động của người nước ngoài là gì?

   Tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện được gia hạn giấy phép lao động như sau:

   1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

   2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.

   3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

   Theo đó, để được gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam thì bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

   Hồ sơ, trình tự đề nghị gia hạn giấy phép lao động được quy định như thế nào?

   Tại Điều 17 Nghị định 152/2020NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động như sau:

   1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

   3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

   4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

   5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

   6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

   7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

   8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

   Tại Điều 18 Nghị định 152/2020NĐ-CP quy định về trình tự gia hạn giấy phép lao động như sau:

   1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

   2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

   Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

   Trên đây là quy định của pháp luật về hồ sơ, trình tự đề nghị gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn