Được yêu cầu NLĐ bồi thường thiệt hại do làm lộ bí mật công ty bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 19/02/2021

Mình cần hỏi về bồi thường thiệt hại trong K2 Đ21 BLLĐ 2019 được quy định mức bồi thường ở trong văn bản nào? Khi ký hợp đồng lao động, mình được yêu cầu người lao động bồi thường bao nhiêu nếu họ làm lộ bí mật công ty ạ?

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 thì:

   Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

   Theo quy định này, trường hợp người lao động làm công việc liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, công nghệ của công ty thì công ty có quyền thỏa thuận với người lao động về vấn đề bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm.

   Tuy nhiên, nội dung này và các văn bản liên quan không có quy định nào giới hạn mức bồi thường cụ thể là bao nhiêu mà sẽ do công ty và người lao động tự thỏa thuận với nhau.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn