Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/12/2022

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động? Người lao động hưởng lương theo ngày, làm việc vào ngày tết sẽ được nhận lương gấp mấy lần ngày thường? Việc nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được thực hiện như thế nào?

Chào anh chị, cho em hỏi gần cuối năm doanh nghiệp em thường sẽ trả lương tháng 13 cho người lao động. Năm nay em nghe nói do làm ăn khó khăn nên doanh nghiệp có thể sẽ không trả lương tháng 13. Vậy việc làm này có đúng với quy định của pháp luật hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

   Tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc thưởng cho người lao động như sau:

   1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, lương tháng 13 (còn gọi là tiền thưởng) là khoản tiền do người sử dụng lao động quyết định, pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải trả lương tháng 13 cho người lao động.

   2. Người lao động hưởng lương theo ngày, làm việc vào ngày tết sẽ được nhận lương gấp mấy lần ngày thường?

   Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

   1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

   a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Theo đó, người lao động làm việc vào ngày tết sẽ được nhận lương ít nhất gấp 3 lần cộng với tiền lương ngày đối với người lao động hưởng lương ngày.

   3. Việc nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được thực hiện như thế nào?

   Tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nghỉ hằng năm của người lao động như sau:

   1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

   a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

   b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

   c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

   2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

   3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

   4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

   5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

   6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

   7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

   Như vậy, việc nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn