DN chậm trả lương bao nhiêu ngày thì phải trả thêm lãi cho NLĐ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/02/2019

Xin chào Ban tư vấn, tôi có vấn đề mong anh chị giải đáp: Theo tôi được biết doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì sẽ trả thêm lãi chậm trả. Vấn đề doanh nghiêp chậm trả lương là vấn đề rất phổ biến tuy nhiên tôi có chút thắc mắc là theo quy định của pháp luật thì DN chậm trả lương bao nhiêu ngày thì phải trả thêm lãi cho NLĐ? Xin giải đáp giúp tôi 

  • Tại Điều 96 Bộ luật lao động 2012 quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

   Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

   Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

   Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

   a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

   b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

   Như vậy, đối với trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác thì người sử dụng lao động được trả chậm lương cho người lao động nhưng không quá 01 tháng.

   Đối với những trường hợp người sử dụng lao động trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm cho người lao động. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn