Điều trị bệnh lao 13 tháng liên tiếp, người lao động có bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/10/2022

Điều trị bệnh lao 13 tháng liên tiếp, người lao động có bị chấm dứt hợp đồng lao động không? Nếu chấm dứt hợp đồng lao động vì điều trị bệnh lao 13 tháng liên tiếp thì công ty phải báo trước bao nhiêu ngày? Người lao động có được thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là nhân viên của Công ty TNHH K với hợp đồng không xác định thời hạn. Hiện tại, tôi đang điều trị bệnh lao và bác sĩ bảo bệnh của tôi phải điều trị từ 13 tháng trở lên. Cho tôi hỏi là với trường hợp này thì công ty có chấm dứt hợp đồng lao động với tôi không? Nếu có thì phải báo trước cho tôi bao nhiêu ngày? Và số phép năm tôi chưa nghỉ thì tôi có được thanh toán tiền không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Điều trị bệnh lao 13 tháng liên tiếp, người lao động có bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

   Tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

   1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

   2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

   3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

   Theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

   c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

   đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

   g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

   Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang điều trị ốm đau, tai nạn 12 tháng liên tục (đối với người làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn).

   Trường hợp của bạn thì bạn phải điều trị bệnh lao từ 13 tháng trở lên và liên tục theo chỉ định của bác sĩ thì Công ty trách nhiệm hữu hạn K có thể chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là không trái vi phạm pháp luật.

   2. Nếu chấm dứt hợp đồng lao động vì điều trị bệnh lao 13 tháng liên tiếp thì công ty phải báo trước bao nhiêu ngày?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

   2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

   c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

   d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

   Do đó, theo quy định trên thì công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động với bạn khi bạn điều trị bệnh lao 13 tháng liên tiếp thì phải báo trước cho bạn 45 ngày vì bạn làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn.

   3. Người lao động có được thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ khi bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

   Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định nghỉ hằng năm như sau:

   1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

   a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

   b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

   c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

   2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

   3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

   Theo đó, khi bạn chấm dứt hợp đồng với công ty K mà những ngày nghỉ hằng năm bạn chưa nghỉ thì công ty sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ đấy cho bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn