Dịch covid-19, doanh nghiệp được chậm trả lương bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/05/2020

Bạn Xuân Anh (xuananh05xxxx@gmail.com) hỏi: Doanh nghiệp có khó khăn do dịch covid-19 nên chậm trả lương cho người lao động được không? Nếu được thì được chậm tối đa bao lâu?

  • Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

   - Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

   - Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

   + Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

   + Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

   => Như vậy, nếu doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương thì được chậm trả lương cho NLĐ, tuy nhiên tối đa là 01 tháng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn