Đang bị tạm giam có bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/10/2022

Đang bị tạm giam có bị chấm dứt hợp đồng lao động không? Trong thời gian bị tạm giam người lao động có được hưởng lương không? Lao động nữ mang thai được chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Con trai tôi hiện tại đang bị tạm giam nhưng vì tạm giam nên không thể đi làm tại công ty. Tôi thắc mắc là nếu con trai tôi đang bị tạm giam thì có bị chấm dứt hợp đồng lao động không? Trong thời giam bị tạm giam có được hưởng lương không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

  • 1. Đang bị tạm giam có bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

   Tại Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

   1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

   a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

   b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

   c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

   d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

   đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

   g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

   h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

   2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

   Như vậy, theo quy định trên người lao động đang bị tạm giam thì sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Trong thời gian con trai bạn bị tạm giam thì công ty không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động mà chỉ có thể tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

   2. Trong thời gian bị tạm giam người lao động có được hưởng lương không?

   Theo Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

   2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

   Do đó, theo quy định trên thì trong thời gian con trai bạn bị tạm giam sẽ không được hưởng lương như đã giao kết trong hợp đồng lao động trừ khi giữa con trai bạn và công ty có thỏa thuận khác.

   3. Lao động nữ mang thai được chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

   Căn cứ Điều 138 Bộ luật Lao động 2019 quy định quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai như sau:

   1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

   Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

   2. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

   Như vậy, theo quy định trên lao động nữ đang mang thai được chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn