Công ty không trả tiền lương tháng 13 cho NLĐ theo thỏa thuận có bị xử phạt không?Công ty không trả tiền lương tháng 13 theo thỏa thuận có bị xử phạt không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/05/2022

Công ty không trả tiền lương tháng 13 cho NLĐ theo thỏa thuận có bị xử phạt không? Nguyên tắc trả lương cho người lao động như thế nào? Tôi và công ty tôi có ký hợp đồng lao động quy định cụ thể về lương tháng thứ 13. Tuy nhiên năm 2021, công ty lấy lý do dịch bệnh nên không trả lương này cho tôi. Xin hỏi công ty được làm vậy không ạ? Xin cảm ơn!

  • Công ty không trả tiền lương tháng 13 cho NLĐ theo thỏa thuận có bị xử phạt không?

   Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động 2019' onclick="vbclick('51766', '365064');" target='_blank'>Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương như sau:

   1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

   3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

   Căn cứ Điều 104 Bộ luật trên quy định về tiền thưởng như sau:

   1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

   2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

   Theo đó, pháp luật không có quy định cụ thể nào về việc bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng lương tháng 13 cho người lao động nên việc có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không cần xem xét đến hợp đồng mà người lao động đã ký với người sử dụng lao động. Đối với trường hợp của bạn, trong hợp đồng lao động, công ty có cam kết thưởng lương tháng 13 do đó công ty vẫn phải tuân thủ theo nội dung đã cam kết và bắt buộc phải chi trả khoản tiền này cho bạn.

   Nguyên tắc trả lương cho người lao động

   Căn cứ Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương cho người lao động như sau:

   1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

   2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn