Chính thức: Có 09 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/05/2023

Xin hỏi: Có phải từ ngày 01/7/2023, sẽ có 09 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng không?- Câu hỏi của chị Diễm (Hà Nội).

  • Từ 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng?

   Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP, Nghị định tăng lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP có quy định về mức lương cơ sở như sau:

   Mức lương cơ sở

   1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

   a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

   b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

   c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

   2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

   ...

   Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP có quy định về mức lương cơ sở từ 01/7/2023 như sau:

   Mức lương cơ sở

   1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

   a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

   b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

   c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

   2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

   ...

   Như vậy, kể từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.800.000 đồng/tháng so với mức lương cơ sở cũ là 1.490.000 đồng/tháng (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), tăng khoản 20,8%.

   Chính thức: Có 09 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023? (Hình từ Internet)

   Những đối tượng nào được tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng?

   Tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP có quy định 09 nhóm đối tượng được tăng mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

   - Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

   - Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

   - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019).

   - Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   - Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP).

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

   - Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

   - Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

   - Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

   Đề xuất cách tính mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng?

   Tại điểm a khoản 1 Điều 3 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội có quy định cách tính cụ thể như sau:

   Thứ nhất, cách tính mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức

   Thứ hai, cách tính phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức

   Đối với các khoản phụ cấp được tính theo lương cơ sở, mức phụ cấp sẽ được tính như sau:

   Đối với các khoản phụ cấp được tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức danh lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thì sẽ được tính như sau:

   Đối với mức phụ cấp bằng số tiền cụ thể thì thực hiện theo quy định hiện hành.

   Thứ ba, cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

   Thứ tư, cách tính mức hoạt động phí của Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

   Lưu ý: Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội vẫn đang lấy ý kiến và được có hiệu lực thi hành trên thực tế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn