Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính của Quỹ tích lũy trả nợ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/12/2018

Theo tôi được biết Quỹ tích lũy trả nợ được Chính phủ thành lập nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định thì yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính của Quỹ tích lũy trả nợ được quy định như thế nào? 

  • Tại Điều 20 Thông tư 109/2018/TT-BTC' onclick="vbclick('620DB', '277327');" target='_blank'>Điều 20 Thông tư 109/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019 quy định về yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính của Quỹ tích lũy trả nợ như sau:

   - Việc lập báo cáo tài chính phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình tài sản, nợ phải trả, thu, chi của Quỹ.

   - Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo.

   - Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và Cục trưởng Cục quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại ký tên, đóng dấu trước khi nộp cho cấp có thẩm quyền hoặc công khai theo quy định của pháp luật.

   Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

   - Báo cáo tài chính quý phải nộp chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau.

   - Báo cáo tài chính năm phải nộp chậm nhất ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo.

   Trên đây là quy định về yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính của Quỹ tích lũy trả nợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn