Xuất hàng hóa ra nước ngoài có phải lập hóa đơn xuất bán không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/10/2019

Tôi có lô hàng tạm nhập tái xuất Hongkong - Hải Phòng - Quảng Châu. Tôi muốn nhờ ban biên tập tư vấn: Với hàng này thì công ty tôi có cần viết hóa đơn xuất bán cho bên Quảng Châu không? Hồ sơ khai hải quan bao gồm những giấy tờ gì cho lô hàng này?

 

  • Xuất hàng hóa ra nước ngoài có phải lập hóa đơn xuất bán không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:

   "2. Các loại hóa đơn:

   a) Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

   - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

   - Hoạt động vận tải quốc tế;

   - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

   b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

   - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

   - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

   Ngoài ra, căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định:

   “1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

   a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

   Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

   b) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

   c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

   => Theo quy định trên thì trong hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu không bao gồm hóa đơn xuất bán (hóa đơn thương mại).

   Từ những căn cứ pháp lý nêu trên thì trường hợp xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài không xuất hoá đơn GTGT/hóa đơn bán hàng.

   Như vậy, đối với lô hàng tạm nhập tái xuất mà bạn nêu trên thì không phải xuất đơn bán.

   Trên đây là nội dung tư vấn hỗ trợ, bạn có thể tham khảo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC Tải về
  • Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn