Việc lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/11/2022

Việc lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định như thế nào? Hóa đơn điện tử được lưu trữ bằng phương tiện nào? Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy? 

  • Việc lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định như thế nào?

   Xin được hỏi theo quy định mới thì việc lập hóa đơn điện tử vó mã của cơ quan thuế được quy định như thế nào ạ?

   Trả lời:

   Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '382353');" target='_blank'>Điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

   - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

   + Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

   + Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

   - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực hiện:

   + Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

   + Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

   Trên đây là nội dung về lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định mới nhất.

   Hóa đơn điện tử được lưu trữ bằng phương tiện nào?

   Tôi muốn hỏi, đối với hóa đơn điện tử thì được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện nào vậy ạ? Xin được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

   Trả lời:

   Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '382353');" target='_blank'>Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ như sau:

   Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

   Căn cứ quy định trên thì hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

   Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

   Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy được quy định như thế nào? Xin được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

   Trả lời:

   Theo Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP' onclick="vbclick('6CE1C', '382353');" target='_blank'>Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy như sau:

   1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

   2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

   3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn