Việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử thực hiện theo thời hạn nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/11/2022

Việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử thực hiện theo thời hạn nào? Trách nhiệm của bên sử dụng thông tin hóa đơn điện tử? Đơn vị nào cung cấp thông tin hóa đơn điện tử?

  • Việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử thực hiện theo thời hạn nào?
   (ảnh minh họa)
  • Việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử thực hiện theo thời hạn nào?

   Cho mình hỏi về thời hạn cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất. Xin cảm ơn.

   Trả lời:

   Theo Điều 51 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn cung cấp thông tin hóa đơn điện tử như sau:

   Trong thời gian không quá 05 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin điện tử phản hồi cho bên sử dụng thông tin:

   - Thông tin hóa đơn điện tử.

   Thông báo lý do trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc không có thông tin hóa đơn điện tử.

   - Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin với số liệu lớn thì thời hạn cung cấp thông tin hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế thông báo.

   Trách nhiệm của bên sử dụng thông tin hóa đơn điện tử

   Em muốn hỏi về trách nhiệm của bên sử dụng thông tin hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất. Nhờ anh chị hỗ trợ.

   Trả lời:

   Theo Điều 53 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của bên sử dụng thông tin như sau:

   - Sử dụng thông tin hóa đơn điện tử đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên sử dụng thông tin, đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   - Trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để bảo đảm thực hiện việc tra cứu, kết nối, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

   - Thực hiện đăng ký để được cấp quyền truy cập, khai thác, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

   - Quản lý, bảo mật thông tin tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử, số điện thoại nhận tin nhắn tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế cấp.

   - Đảm bảo việc xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống tiếp nhận thông tin hóa đơn điện tử.

   Trên đây là nội dung về trách nhiệm của bên sử dụng thông tin hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất.

   Đơn vị nào cung cấp thông tin hóa đơn điện tử?

   Cho em hỏi, theo quy định mới nhất thì đơn vị nào cung cấp thông tin hóa đơn điện tử đối với các cơ quan, tổ chức quản lý? Xin được hỗ trợ.

   Trả lời:

   Theo Khoản 1 Điều 46 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   - Tổng cục Thuế là đơn vị cung cấp thông tin hóa đơn điện tử đối với đề nghị của các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước cấp Trung ương.

   - Cục Thuế, Chi cục Thuế cung cấp thông tin đối với đề nghị của cơ quan, tổ chức quản lý đồng cấp.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn