Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán đối với Quỹ Tích lũy trả nợ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động của Quỹ Tích lũy trả nợ, theo thông tin tôi được biết thì Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hoạt động này. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán đối với Quỹ Tích lũy trả nợ như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  • Tại Điều 9 Thông tư 109/2018/TT-BTC' onclick="vbclick('620DB', '274479');" target='_blank'>Điều 9 Thông tư 109/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán như sau:

   - Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán, trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với từng bộ phận và từng người làm kế toán; phải bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo quản tài liệu kế toán;

   - Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kế toán phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế toán đã sử dụng;

   - Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tượng do Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại quyết định theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại hoặc người được uỷ quyền.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán đối với Quỹ Tích lũy trả nợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn