Thuế GTGT

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Dạ kính thưa cục thuế tôi xin hỏi về vấn đề thuế GTGT.Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh bên ngành nghề lập trình máy tính, hoạt động thiết kế chuyên dụng chi tiết:thiết kế web, thiết kế hệ thống mạng, thiết kế phần mềm,kinh doanh tên miền, hosting.Theo tôi được biết thì có sản phẩm không chịu thuế, có sản phẩm chịu thuế 10%.Cục thuế cho tôi được hỏi vậy phần thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp tôi được khấu trừ như thế nào, khi sản phẩm đầu ra có cả mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Dạ tôi xin cảm ơn, kính mong chi cục thuế giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp
  • Căn cứ khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định:

   “9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

   a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

   “2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

   Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Doanh nghiệp bạn kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

   Chào bạn !

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn