Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi tên Thúy Trương hiện sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhu cầu công việc nên tôi muốn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán nhưng chưa rõ trình tự, thủ tục như thế nào? Nên mong Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Mọi thông tin chia tiết xin phản hồi vào mail: thuy*****@gmail.com

 • Căn cứ pháp lý: Luật kế toán 2015; Thông tư 296/2016/TT-BTC; Thông tư 271/2016/TT-BTC.

  1. Điều kiện:

  Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có năng lực hành vi dân sự;

  - Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

  - Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

  * Lưu ý: Hồ sơ sao y phải đảm bảo đúng quy định về sao y, chứng thực.

  2. Thành phần hồ sơ (01 bộ) gồm:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC.

  - Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (trừ trường hợp người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thuộc đối tượng không phải có hợp đồng lao động theo pháp luật về lao động).

  - Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.

  - Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296/2016/TT-BTC hoặc các tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán.

  - Hai ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề.

  - Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề (nếu có).

  - Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề là người nước ngoài trừ trường hợp người đăng ký thuộc đối tượng không phải có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

  - Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

  3. Trình tự cấp:

  - Bước 1: Lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

  - Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT) tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ.

  - Bước 3: Nộp lệ phí đối với cá nhân đủ điều kiện.

  - Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đối người đủ điều kiện.

  - Bước 5: Công khai danh sách trên trang điện tử của Bộ Tài chính.

  4. Thẩm quyền cấp: Bộ Tài chính

  5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và nộp đủ phí theo quy định.

  6. Thời hạn sử dụng: tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  7. Lệ phí: 1.200.000 đồng/lần thẩm định (một triệu hai trăm nghìn đồng).

  Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn