Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/11/2020

Em muốn hỏi về thời điểm thành lập hóa đơn đối với bán hàng hóa theo quy định mới nhất. Nhờ anh chị hỗ trợ.

    • Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 1/7/2022) quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:
    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn