Phương pháp kế toán và kỳ kế toán Quỹ tích lũy trả nợ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/12/2018

Theo tôi được biết thì Bộ tài chính vừa mới ban hành văn bản về chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì phương pháp kế toán và kỳ kết toán Quỹ tích lũy trả nợ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Tại Điều 4 và Điều 6 Thông tư 109/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định phương pháp kế toán và kỳ kế toán Quỹ tích lũy trả nợ như sau:

   Phương pháp kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ:

   Kế toán Quỹ phải thực hiện theo các phương pháp, nguyên tắc quy định tại Luật Kế toán, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (sau đây gọi tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP) và các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

   Kỳ kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ:

   Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, được quy định như sau:

   - Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch;

   - Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

   Trên đây là quy định về phương pháp kế toán và kỳ kế toán Quỹ tích lũy trả nợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 và Điều 6 Thông tư 109/2018/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn