Phạm vi, địa điểm kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán được quy định ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/12/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về phạm vi, địa điểm kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán được quy định ra sao?

  • Phạm vi, địa điểm kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   Phạm vi, địa điểm kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán

   - Phạm vi kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán là các giai đoạn của cuộc kiểm toán thuộc danh mục kiểm soát hồ sơ theo kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm của KTNN.

   - Địa điểm kiểm soát: Tại trụ sở KTNN hoặc trụ sở đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tùy theo đặc thù của cuộc kiểm soát và do Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT thống nhất với Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn