Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có phải nội lệ phí không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/06/2022

Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có phải nội lệ phí không? Hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán gồm những gì? Chào anh/chị hiện em có dự định nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, xin hỏi khi nộp hồ sơ này có phải đóng lệ phí không ạ?

  • Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có phải nội lệ phí không?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Luật kiểm toán độc lập 2011' onclick="vbclick('1DD48', '365891');" target='_blank'>Điều 15 Luật kiểm toán độc lập 2011 quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán như sau:

   3. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên Khoản này đã bị bãi bỏ bởi bởi Điểm đ Khoản 2 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015.

   Như vậy, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bạn sẽ không phải nộp lệ phí.

   Hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán gồm những gì?

   Căn cứ Điều 4 Thông tư 202/2012/TT-BTC hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán gồm:

   1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán.

   3. Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này hoặc tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán hoặc Bản giải trình kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán (trừ các trường hợp quy định tại Điều 16 Thông tư này).

   4. Bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

   5. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.

   6. Bản sao Chứng chỉ kiểm toán viên.

   7. Hai ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.

   8. Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước doanh nghiệp kiểm toán.

   9. Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

   10. Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức của kiểm toán viên tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 15 Luật kiểm toán độc lập 2011 Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn