Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn lập và gửi Báo cáo kiểm toán giai đoạn thực hiện kiểm toán của KTNN

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/12/2021

Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn lập và gửi Báo cáo kiểm toán giai đoạn thực hiện kiểm toán bao gồm những nội dung gì? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn lập và gửi Báo cáo kiểm toán giai đoạn thực hiện kiểm toán quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Kiểm soát, thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán trình xét duyệt

   - Kiểm tra, soát xét hồ sơ, thủ tục thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán: thủ tục, thời gian, lập biên bản cuộc họp, thực hiện chế độ bảo mật theo quy định.

   - Kiểm soát, thẩm định Báo cáo kiểm toán phát hành

   - Kiểm soát việc phân loại, sắp xếp, lập danh mục hồ sơ kiểm toán của Đoàn KTNN và việc lưu trữ hồ sơ theo quy định của KTNN.

   - Công tác tổ chức kiểm soát của kiểm toán trưởng giai đoạn lập, phát hành Báo cáo kiểm toán.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn