Ngày lập hóa đơn có phụ thuộc vào ngày quy định thanh toán trong hợp đồng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/12/2019

 Quy định pháp luật có nội dung sau: "Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền." Vậy ngày thu tiền là ngày trên thực tế đã thu được tiền hay ngày quy định thanh toán trong hợp đồng?

  • Ngày lập hóa đơn có phụ thuộc vào ngày quy định thanh toán trong hợp đồng không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:

   “Điều 16. Lập hóa đơn

   2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

   a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

   Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

   …”

   Căn cứ quy định trên:

   Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

   => Như vậy, ngày lập hóa đơn không phụ thuộc vào ngày thu tiền quy định trong hợp đồng, mà ngày lập hóa đơn phụ thuộc vào ngày trên thực tế bên cung cấp dịch vụ đã thu tiền của khách hàng (bên được cung cấp dịch vụ) khi bên tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn