Mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/12/2021

Xin cung cấp cho tôi: Mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia theo văn bản mới nhất. Cảm ơn admin ạ.

 • Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 78/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia, cụ thể:

  TÊN ĐƠN VỊ DỰ TRỮ: ........................................................................

  HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

  (Chỉ sử dụng cho bán hàng dự trữ quốc gia)

  Ngày.......tháng .....năm ....

  Ký hiệu:…...........

  Số….....................

  Đơn vị bán hàng: ............................................................................................................

  Địa chỉ: .............................................................................................................................

  Số tài khoản: .....................................................................................................................

  Điện thoại: .................................... MST:

  Tên người mua hàng: .......................................................................................................................

  Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu: ..............................................................................................................

  Đơn vị: ................................................................................................................................................

  Địa chỉ ................................................................................................................................................

  Số tài khoản ....................................................................... tại ngân hàng: .......................................

  Hình thức thanh toán: .................................... MST:

  Số TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  a

  b

  c

  1

  2

  3 = 1x2

  Cộng tiền bán hàng: ................................................................................................................................

  Số tiền viết bằng chữ:..............................................................................................................................

  …………………………..............................................................................................................................

  NGƯỜI MUA HÀNG

  (Chữ ký số (nếu có))

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Chữ ký điện tử, chữ ký số)

  Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn