Lập chứng từ kế toán của Quỹ Tích lũy trả nợ như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động của Quỹ Tích lũy trả nợ, theo tôi được biết Quỹ tích trả nợ là quỹ nằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ dự phòng của ngân sách nhà nước phát sinh từ các khoản bảo lãnh chính phủ. Anh chị cho tôi hỏi quy định về lập chứng từ kế toán của Quỹ tích lũy trả nợ như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Tại Điều 12 Thông tư 109/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định lập chứng từ kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ như sau:

   - Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

   - Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

   - Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt;

   - Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số;

   - Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng nội dung tất cả các liên chứng từ phải giống nhau;

   - Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định và tính pháp lý cho chứng từ kế toán. Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có định khoản kế toán.

   Trên đây là quy định về lập chứng từ kế toán của Quỹ Tích lũy trả nợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn