Kiểm soát, thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán trình xét duyệt trong KTNN

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/12/2021

Kiểm soát, thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán trình xét duyệt giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định ra sao? Rất mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc nêu trên.

  • Kiểm soát, thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán trình xét duyệt giai đoạn chuẩn bị kiểm toán quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Tuân thủ quy định mẫu biểu về thể thức, kết cấu, trình tự lập.

   - Nội dung dự thảo Báo cáo kiểm toán thống nhất với các nội dung của Kế hoạch kiểm toán tổng quát được phê duyệt và thực tế thực hiện kiểm toán: (i) Phản ánh đúng tình hình thực tế thực hiện kiểm toán; (ii) Trình bày ý kiến đánh giá, xác nhận tương ứng với các nội dung kiểm toán được phê duyệt trong Kế hoạch kiểm toán tổng quát; (iii) Trình bày kết luận kiểm toán tương ứng với từng mục tiêu kiểm toán được phê duyệt trong Kế hoạch kiểm toán tổng quát.

   - Các nội dung của dự thảo Báo cáo kiểm toán đảm bảo tính phù hợp, thống nhất: (i) Ý kiến đánh giá, xác nhận kiểm toán phù hợp với bằng chứng kiểm toán; (ii) Kết luận kiểm toán thống nhất, phù hợp với các phát hiện trong phần đánh giá, xác nhận kiểm toán và tuân thủ nội dung, phạm vi kiểm toán; (iii) Kết luận kiểm toán thống nhất, phù hợp với chế độ hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị được kiểm toán; (iv) Kiến nghị kiểm toán phù hợp với đánh giá, xác nhận, kết luận kiểm toán, chế độ hiện hành và đảm bảo tính khả thi; (v) Thông tin, số liệu trong Báo cáo kiểm toán thống nhất, phù hợp với thông tin, số liệu trong các biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, hồ sơ, tài liệu của cuộc kiểm toán và phụ lục kèm theo Báo cáo kiểm toán.

   - Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp với các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán.

   - Tuân thủ ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền trong quá trình lập Báo cáo kiểm toán.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn