Kiểm soát, thẩm định Báo cáo kiểm toán phát hành giai đoạn chuẩn bị kiểm toán của KTNN quy định ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/12/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về kiểm soát, thẩm định Báo cáo kiểm toán phát hành giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Kiểm soát, thẩm định Báo cáo kiểm toán phát hành giai đoạn chuẩn bị kiểm toán được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Kiểm soát, thẩm định các nội dung Báo cáo kiểm toán phát hành theo quy định tại Điểm 3.1 Khoản 3 Điều này.

   - Kiểm soát việc giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo kiểm toán theo Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN khi xét duyệt Báo cáo kiểm toán và giải trình của đơn vị được kiểm toán.

   - Kiểm tra, soát xét các thủ tục chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kiểm toán; các bằng chứng kiểm toán liên quan đến việc chỉnh sửa kết quả, kết luận và kiến nghị kiểm toán; các tài liệu phát hành Báo cáo kiểm toán.

   - Kiểm tra soát xét việc lập và phát hành Thông báo kết quả kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết, Thông báo kết luận kiến nghị kiểm toán, phát hành các công văn gửi Kho bạc nhà nước và các đơn vị khác có liên quan.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn