Hình thức kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/12/2018

Theo tôi được biết Quỹ tích lũy trả nợ được Chính phủ thành lập nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại. Được biết Bộ Tài Chính vừa mới ban hành văn bản về chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì hình thức kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  • Tại Điều 18 Thông tư 109/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019 quy định về hình thức kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ như sau:

   1. Quỹ Tích luỹ trả nợ áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.

   a) Nguyên tắc ghi chép theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:

   - Ghi theo trình tự thời gian nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ;

   - Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên Sổ Cái.

   b) Các loại sổ kế toán:

   - Chứng từ ghi sổ;

   - Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ;

   - Sổ Cái;

   - Các Sổ kế toán chi tiết.

   2. Danh mục sổ kế toán, mẫu sổ và giải thích phương pháp ghi sổ kế toán được quy định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là quy định về hình thức kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn