Đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ mới nhất

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/12/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết thì Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích lũy trả nợ được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  • Tại Điều 5 Thông tư 109/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ như sau:

   - Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). Trong trường hợp phát sinh ngoại tệ, phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên Tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại” và quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định.

   - Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo quản trị tổng hợp, nếu có số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng, nếu trên 12 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng, nếu trên 15 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đồng.

   Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, được làm tròn số bằng cách: chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.

   Trên đây là quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn