Chính sách thuế

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Tôi mới thành lập cty với vốn điều lệ là 2 tỷ vậy có được in hóa đơn ko ?
  • Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

   b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

   - Đã được cấp mã số thuế;

   - Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

   - Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

   - Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Do nội dung câu hỏi của bạn không cụ thể nên đề nghị bạn căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để xem xét có thuộc trường hợp được tự in hoặc đặt in hóa đơn hay không.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn